VIRTUALIOS REALYBĖS ERDVĖS ATSAKINGO NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS, SĄLYGOS, RIZIKOS, ATLYGIS UŽ PASLAUGAS, KONFIDENCIALUMAS, INFORMACIJOS IR DUOMENŲ NAUDOJIMAS (toliau – Sutartis).

GALIOJA UAB „ANVUS“ (į.k. 304733405) VIRTUALIOS REALYBĖS ERDVĖSE „VR CITY“ (toliau- „VR City“)

PASIRAŠYDAMAS ŠĮ DOKUMENTĄ KLIENTAS ARBA JO ATSTOVAS, PATVIRTINA, KAD VISIŠKAI IR PILNAI YRA PERSKAITĖS IR SUSIPAŽINĘS SU „VR City“ TAISYKLĖMIS, NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, GALIMOMIS GRĖSMĖMIS, ŽALA IR PAŠALINIAIS EFEKTAIS, YRA ĮGALUS PASIRAŠYTI ŠĮ DOKUMENTĄ IR JĮ PASIRAŠYDAMAS PATVIRTINA, KAD PASIRINKO „VR City“ PASLAUGAS SAVARANKIŠKAI IR NIEKIENO NEVERČIAMAS, JOSE DALYVAUJA SAVARANKIKAI IR SAVO RIZIKA, BEI VISIŠKAI IR NEGINČIJAMAI ATLEIŽIA PASLAUGOS ORGANIZATORIŲ „VR City“ NUO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS, IR ĮSIPAREIGOJA NIEKADA NERREIKALAUTI JOKIO TIPO KOMPENSACIJŲ ĮSKAITANT BET NEAPIBRĖŽIANT ŽALĄ SVEIKATAI, MORALEI, TURTUI IR KITĄ.

TERMINAI: Šioje Sutartyje terminas “VR City“ paslaugos organizavimo veiksmai apima, bet neapsiriboja virtualios realybės (toliau- “VR”) akinių naudojimu, VR ausinių naudojimu, „VR“ patirčių valdiklių/ kontrolerių naudojimu ir visą veikla apimančia VR paslaugas, susijusių ir kitų įrenginių bei įrangos naudojimu, įskaitant bandomąsias, mokymo sesijas, turnyrus ar konkursus.
Terminas „VR City“ reiškia UAB „Anvus“ (į.k. 304733405), registracijos adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius.
Terminas „Klientas“ reiškia, pasirašantįjį asmenį arba jo atstovaujamą asmenį, kurį atstovauti pasirašantysis asmuo turi galiojančią teisę. Klientas patvirtina, kad atleidžia „VR City“ yra nuo įgaliojimo pasirašyti Susitarimą teisės tikrinimo, t. y. „VR City“ nėra atsakingas už įgaliojimų pasirašyti Susitarimą tikrumo, galiojimo ir pan. Šioje sutartyje žodžiai “aš” ir “mano” taip pat reiškia Klientą.
Terminas “Virtualios realybės paslaugos” (toliau- VR paslaugos) reiškia techninės įrangos pagalba sukuriamų tikrovę simuliuojančių/atkartojančių vaizdinių, garso, pojūčių atkartojimas „VR Įrangos“ pagalba ir jų transliavimas Klientui jo asmeniniu pageidavimu.
Terminas “VR paslaugų paleidimas” reiškia Kliento laisvu pageidavimu įjungtos VR patirtys ir žaidimai „VR City“ paslaugų organizavimo vietose.
Terminas „Patalpos“ reiškia „VR City“ paslaugos organizavimo vietas kur yra teikiamas VR paslaugų organizavimas.
Terminas „Virtualios realybės paslaugų turinys“ reiškia VR žaidimų ir patirčių turinį, pateikiamą Klientui jo asmeniniu pageidavimu, naudojant „VR“ įrangą.
Terminas „VR įranga“ reiškia VR akinius, VR ausines, VR patirčių valdikliai/ kontroleriai, televizoriai, monitoriai, kabeliai ir jungtys ir kita susijusi įranga, kurią „VR City“ laikinam naudojimuisi suteikia Klientui jo asmeniniu pageidavimu už atlygį.
Terminas „Realus pasaulis“ reiškia tikrą pasaulį, kuris yra Kliento suprantamas ir patiriamas remiantis penkiais žmogiškaisiais pojūčiais, o ne „VR įrangos“ pagalba.

ĮSPĖJIMAS DĖL RIZIKOS: Klientas patvirtina, kad jis žino ir supranta, kad dalyvavimas „VR City“ organizuojamose Virtualios realybės paslaugos organizavimo pramogose, taip kaip apibrėžta šiame susitarime, apima tam tikrus pavojus, grėsmes ir rizikas. Tai gali būti (be apribojimų): traukuliai, sąmonės netekimas, akių deformacija, akies ar raumenų traukimas, nevalingi judesiai, pakeistas, neryškus arba dvigubas regėjimas ar kiti regėjimo sutrikimai, galvos svaigimas, dezorientacija, sutrikusi pusiausvyra, rankų ir akių koordinavimo pažeidimas, per didelis prakaitavimas, padidėjęs seilėtekis, pykinimas, galvos skausmas, nemalonus pojūtis ar skausmas galvos ar akių srityse, mieguistumas, sumažėjęs gebėjimas atlikti daugybę užduočių, nuovargis, visi simptomai, panašūs į judesio sutrikimą, kurie gali išlikti ir tampa akivaizdūs net ir kelios valandos po „Virtualios realybės paslaugų“ naudojimo ir dėl to gali padidėti sužalojimų rizika. Taip pat Klientui yra žinoma, kad jam naudojantis „Virtualios realybės paslaugomis“ pasijungus „VR įrangą“ yra visiškai apribota Kliento galimybė matyti, girdėti, jausti, suprasti ir komunikuoti su aplink jį esančiu Realiu pasauliu, todėl Klientui naudojantis „Virtualios realybės paslaugas“ galimas susidūrimas, trauma su apink esančiais objektais (sienos, grindys, lubos, pertvaros, kita), kitais žmonėmis, VR įranga ir kita.

SUTIKIMAI: Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka prisiimti visas rizikas, pavojus ir grėsmes kylančias jam ir aplinkai, įrangai, patalpoms ir kitiems asmenims dėl Kliento naudojimosi „VR paslaugomis“, bei supranta apie riziką dėl sveikatos sugadinimo, traumos, mirties, žalos atsiradimo, turto sugadinimo ar praradimo.
Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, jis neprieštarauja ir sutinka, kad visos Patalpos yra nuolatos stebimos vaizdo stebėjimo kameromis, kurios yra įrengtos Klientų, „VR City“ darbuotojų, turto saugumui užtikrinti. Taip pat yra žinoma, kad vaizdo stebėjimo kameromis sukurti vaizdo įrašai ir nuotraukos yra archyvuojami ir saugomi „VR City“ teisės aktų nustatyta tvarka. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis sutinka, kad Kliento duomenis valdys „VR City“.
Klientas patvirtina, kad užeidamas į Patalpas, dalyvaudamas „VR City“ bet kokiuose renginiuose jis patvirtina ir suteikia išskirtinę teisę „VR City“ naudoti šią Kliento asmeninę informaciją: atvaizdas (įskaitant nuotrauką, vaizdo įrašą), balsas (įskaitant garso ir vaizdo įrašą). Klientas išskirtinai suteikia teisę „VR City“ naudoti užfiksuotą Kliento atvaizdą ir balsą „VR City“ bet kokiuose reklaminiuose ir kitokio pobūdžio leidiniuose, bei Klientas atsisako už tai gauti atlygį.
Klientas patvirtina, kad Klientui asmeniškai pageidaujant patirti „VR paslaugas“, laikinam naudojimui „VR City“ suteikė Klientui šią „VR įrangą“: VR akiniai (1 vnt. vertė 580 €), VR ausines (1 vnt. vertė 20 €), VR patirčių valdikliai/ kontroleriai (2 vnt., abiejų vertė 350 €) , televizorius (1 vnt. vertė 350 €), kabeliai ir jungtys ir kita susijusi įranga (vertė 200 €). Klientas patvirtina, kad „VR įrangos“ perdavimo momentu ji yra veikianti ir funkcionuojanti. Klientas supranta, kad jis yra asmeniškai atsakingas už suteiktą naudojimui „VR įrangą“ ir pabaigęs naudotis „VR paslaugai“ įsipareigoją įrangą gražinti „VR City“ tokios pačios ir ne blogesnės būklės, nei buvo perduota Klientui. Jie Kliento gražinama „VR įranga“ nėra pilnai veikianti ir funkcionuojanti, t.y. yra prastesnės būklės nei buvo suteikta Klientui prieš pradedant naudotis „VR paslaugomis“ Klientas patvirtina, kad ne ginčo tvarka įsipareigoja sumokėti „VR City“ už įrangą pagal jos vertę (naujos įrangos vertė) aprašytą šiose Sutartyje.

ATLYGIS UŽ PASLAUGAS: Klientas už „VR paslaugų“ organizavimą sutinka mokėti „VR City“ paslaugos mokestį, pagal galiojantį „VR City“ kainoraštį, viešai skelbiamą www.vrcity.lt Klientui yra žinoma, kad „VR City“ nėra „Virtualios realybės paslaugų turinio“ savininkas ar naudotojas, o „VR City“ suteikia Klientui „VR įrangą“ reikalingą „Virtualios realybės paslaugų turiniui“ pasiekti Kliento pageidavimu, Kliento asmeniniam (ne komerciniam) naudojimui.
Klientui supranta ir patvirtina, kad „VR City“ neatsako už „Virtualios realybės paslaugų turinį“, jo kokybę, trukmė, įdomumą. Klientas supranta ir patvirtina, kad pretenzijas dėl „Virtualios realybės paslaugų turinio“ jis turi teikti „Virtualios realybės paslaugų turinio“ kūrėjams, savininkams, valdytojams.

DRAUDIMAI: „VR paslaugomis“ draudžiama naudotis asmenims: iki 5 amžiaus, neblaiviems ir apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitokių medžiagų, nėščiosioms, psichinę negalią turintiems, senyvo amžiaus, silpnos sveikatos ir kitiems padidintos sveikatos rizikos asmenims. „VR paslaugomis“ draudžiama naudotis asmenims kurie yra pavargę, serga, apimti streso, kenčia nuo migrenos, epilepsijos, naudoja širdies stimuliatorių ir pan. Klientas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Sutartyje išvardintais draudimais ir jis atsakingai pareiškia, kad nepriklauso nė vienai ši draudime nurodytų asmenų grupių.
Maisto ir gėrimų vartojimas „VR paslaugų“ patalpose yra griežtai draudžiamas. „VR įrangos“, patalpų gadinimas ir niokojimas yra griežtai draudžiamas, o taip besielgiančiam asmeniui bus nedelsiant sustabdytas „VR paslaugu“ teikimas, bei iškviesta apsaugos tarnyba ir policija.

REKOMENDACIJOS: „VR City“ rekomenduoja Klientui prieš naudojantis „VR paslaugomis“ pasitarti su savo gydytoju dėl „VR paslaugų“ tinkamumo Klientui ir jo sveikatai.
Atvykite bent 10 minučių ankščiau, nei prasidės Jūsų rezervuotos „VR paslaugos“, kad spėtumėte susipažinti kaip veikia „VR įranga“.
„VR paslaugų“ naudojimo metu pajutę bet kokį sveikatos negalavimą, nedelsiant nustokite naudotis „VR paslaugomis“, nusiimkite „VR įranga“ ir apie tai praneškite „VR City“ darbuotojams bei skambinkite 112.
„VR paslaugų“ pašaliniai sveikatos efektai (svaigimas, silpnumas, prarasta orientacija ir kita) gali pasijausti net ir praėjus keletui paslaugų nuo paskutinio „VR paslaugų“ naudojimo. Būkite atsargūs ir atidūs, nedelsiant skambinkite 112.
„VR City“ neatsako už Jūsų asmeninių daiktų saugumą, todėl prašome patys jais rūpintis.

Pasirašydamas žemiau aš dar kartą patvirtinu, kad nuosekliai ir išsamiai perskaičiau šią Sutartį, su ja visiškai sutinku ir jos įsipareigoju laikytis. Aš esu informuotas apie grėsmes, rizikas, nuostolius kuriuos galiu patirti, jei nesilaikysiu šios Sutarties sąlygų. Šią sutartį pasirašiau savo laisva valia.