Privatumo politika

I. Sąvokos
1. vrcity.lt – internetinė svetainė arba tinklalapis (toliau Svetainė), turinti elektroninės parduotuvės funkcijas, yra pasiekiama internetiniu adresu: www.vrcity.lt.
2. vrcity.lt internetinio adreso vardas priklauso Lietuvos Respublikoje įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „Anvus”, registracijos adresas: Laisvės pr. 60-1107 Vilnius, įmonės kodas: 304733405.
3. Registruotas naudotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).
4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naršo Svetainėje neprisiregistravęs.
5. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai; 5) visų aukščiau nurodytų jau prisiregistravusių prie Svetainės asmenų, kurie Svetainėje atliko prekių pirkimą pasinaudoję internetine bankininkyste, kai lėšos už sumokėtą prekę buvo nurašytos iš Pirkėjo bankinės sąskaitos ir gautos į UAB „Anvus“ bankinę sąskaitą.
6. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Anvus”, registracijos adresas: Laisvės pr. 60-1107 Vilnius, įmonės kodas: 304733405.
7. Prekės / Paslaugos – vrcity.lt Svetainėje siūlomos prekės ir paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Prekė / Paslauga apims visas tokias prekes ir paslaugas, nurodytas Svetainėje.
8. Paskyra – vrcity.lt internetinė nuoroda bet kokiame kitame internetiniame puslapyje.
9. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais vrcity.lt bendradarbiauja teikdama paslaugas Svetainėje.
10. Slapukas (angl. – „Cookies“) – tai nedideli failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia jokios asmeninės informacijos. Naudotojas gali pasirinkti išjungti slapukus (angl. – „Cookies“), naudodamasis savo internetinės naršyklės nustatymais bet kuriuo metu.
11. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje Naudotojo asmeniniame kompiuteryje ar kitame elektroniniame įrenginyje, jeigu toks įrenginys palaiko tą funkciją.
12. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
13. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
14. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
15. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
16. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. Bendra informacija
17. „vrcity“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šia Svetaine, turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi vrcity.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
18. Svetainės privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas prekes ir paslaugas.
19. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai vrcity.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako ir (arba) įgyja per Svetainę prekes ar paslaugas. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius prekes ar paslaugas, kurias teikia vrcity.lt, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias vrcity.lt neatsako. Taip pat vrcity.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad vrcity.lt nėra atsakinga už jų interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save, Naudotojas turėtų susipažinti su jų atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, jų privatumo politika ir kitais jų dokumentais.
20. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Naudotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Registruoto Naudotojo profilis. Registruotas Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

III. Asmens duomenų tvarkymas
21. Registruojantis Svetainėje ir (arba) užsakant prekę Svetainėje, yra išsaugomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas, pirkėjo atlikti užsakymai, registruoto naudotojo prisijungimo prie Svetainės vardas bei slaptažodis (slaptažodis yra šifruojamas ir kurį žino tik to slaptažodžio savininkas – Registruotas Naudotojas).
22. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (arba) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (arba) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
23. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (arba) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (arba) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (arba) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.
24. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
25. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (arba) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (arba) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (arba) vykdyti sutarties.

IV. Asmens duomenų teikimas
26. vrcity.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
– jei yra Naudotojo sutikimas;
– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
– jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
27. vrcity.lt nesudarinėja jokių klientų sąrašų ir neperduoda jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Pirkėjo užsakymu. Surinkta Pirkėjo asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudoja siekiant teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti prekes Pirkėjui, susisiekti su juo dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.
28. vrcity.lt nesidalija jokia asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus, norint įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristati užsakymus, užskaityti internetinius apmokėjimus (pvz. Paysera.lt).
29. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Pirkėjo sutikimo, jo asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
30. Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

V. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas
31. Naudotojas suteikia teisę vrcity.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą vrcity.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti aaudotojo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. vrcity.lt iš Naudotojo gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad vrcity.lt turi ištrinti / sunaikinti asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
32. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis vrcity.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Naudotojas turi iš anksto kreiptis į vrcity.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.
33. Jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į vrcity.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
34. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis vrcity.lt turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu vrcity.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu vrcity.lt yra pastebėjęs atitinkamo Naudotojo padarytus privatumo politikos ir (arba) Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.
35. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Naudotojas gali kreiptis į vrcity.lt el. paštą, kuris yra nurodytas vrcity.lt Svetainės kontaktuose.

VI. Asmens duomenų apsauga
36. vrcity.lt užtikrina, jog pateikiami asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
37. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
38. Registruotas Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Registruotas Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti vrcity.lt

VII. Atsakomybė
39. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis vrcity.lt Svetaine.
40. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už tai, kad prekes priimantys asmenys, žinantys užsakymo numerį ir dėl to laikomi kaip veikiantys Pirkėjo vardu, turi reikiamus įgaliojimus ir teises priimti / atsiimti prekes Pirkėjo vardu.
41. Užsiregistravęs Naudotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei vrcity.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie vrcity.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
42. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
43. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis vrcity.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
44. Jei vrcity.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
45. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
46. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai LR teisės aktuose nustatytais atvejais šalis atsako už visus kitos šalies patirtus nuostolius.

VIII. Baigiamosios nuostatos
47. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. sausio 5 dienos.
48. vrcity.lt turi teisę keisti šią Privatumo politiką.
49. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Svetainėje, Naudotojai ir (arba) Pirkėjai bus informuoti elektroniniu paštu.
50. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.