Paslaugų teikimo sąlygos

1. Sąvokos
1.1 vrcity.lt – internetinė svetainė arba tinklalapis (toliau Svetainė), turinti elektroninės parduotuvės funkcijas, yra pasiekiama internetiniu adresu: www.vrcity.lt.
1.2 vrcity.lt internetinio adreso vardas priklauso Lietuvos Respublikoje įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „Anvus”, registracijos adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius, įmonės kodas: 304733405.
1.3 Registruotas naudotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).
1.4 Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naršo Svetainėje neprisiregistravęs.
1.5 Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai; 5) visų aukščiau nurodytų jau prisiregistravusių prie Svetainės asmenų, kurie Svetainėje atliko prekių pirkimą pasinaudoję internetine bankininkyste, kai lėšos už sumokėtą prekę buvo nurašytos iš Pirkėjo bankinės sąskaitos ir gautos į UAB „Anvus“ bankinę sąskaitą.
1.6 Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Anvus”, registracijos adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius, įmonės kodas: 304733405.
1.7 Prekės / Paslaugos – vrcity.lt Svetainėje siūlomos prekės ir paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Prekė / Paslauga apims visas tokias prekes ir paslaugas, nurodytas Svetainėje.
1.8 Nuoroda – vrcity.lt internetinė nuoroda bet kokiame kitame internetiniame puslapyje.
1.9 Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais vrcity.lt bendradarbiauja teikdama paslaugas Svetainėje.
1.10 Slapukas (angl. – „Cookies“) – tai nedideli failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia jokios asmeninės informacijos. Naudotojas gali pasirinkti išjungti slapukus (angl. – „Cookies“), naudodamasis savo internetinės naršyklės nustatymais bet kuriuo metu.
1.11 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje Naudotojo asmeniniame kompiuteryje ar kitame elektroniniame įrenginyje, jeigu toks įrenginys palaiko tą funkciją.
1.12 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.13 Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
1.14 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
1.15 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
1.16 IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.17 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.18 Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje vrcity.lt taisyklės“.
1.19 Registruoto naudotojo profilis – registruoto naudotojo sukurta asmeninė sąskaita (angl. – account) el. parduotuvėje vrcity.lt, kurios duomenų bazėje saugomi tokie registruoto naudotojo duomenys: vardas, pavardė, prisijungimo vardas, slaptažodis (užkoduotas ir kurį žino tik pats registruotas naudotojas), el. paštas, adresas, telefono numeris.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje vrcity.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu vrcity.lt susijusios sąlygos.
2.2. „vrcity“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šia Svetaine, turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi vrcity.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
2.3. Svetainės privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas prekes ir paslaugas.
2.4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai vrcity.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako ir (arba) įgyja per Svetainę prekes ar paslaugas. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius prekes ar paslaugas, kurias teikia vrcity.lt, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias vrcity.lt neatsako. Taip pat vrcity.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad vrcity.lt nėra atsakinga už jų interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save, Naudotojas turėtų susipažinti su jų atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, jų privatumo politika ir kitais jų dokumentais.
2.5. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Naudotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Registruoto Naudotojo profilis. Registruotas Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.
2.6. Pirkti vrcity.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.5 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes vrcity.lt.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes vrcity.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. internetu užsiregistruodamas vrcity.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. telefonu.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, surašęs prekių užsakyme nurodytus Pirkėjo duomenis (tarp jų ir pristatymo adresą), pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, ir galioja iki visiško šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Visais atvejais Pirkėjas paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina, kad jis perskaitė sutarties sąlygas, sutarties sąlygos jam yra aiškios ir Pirkėjas sutinka įsigyti prekes sutartyje aptariamomis sąlygomis.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas vrcity.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti prekes ir / arba paslaugas vrcity.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.6. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti užsakant prekes) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis mokėjimai.lt sistema, į kurią pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės su toliau pasirenkamu vienu iš bankų, per kurį Pirkėjas vykdys apmokėjimą.
4.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti UAB „Anvus“. UAB „Anvus“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju UAB „Anvus“ turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko Pirkėjas.
4.9. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.10. Kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas vrcity.lt el. parduotuvėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus, angl. “cookies”) Pardavėjas įrašo su bet kokiu tekstiniu redaktoriumi, ir Pirkėjas visada gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada Pirkėjas gali atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į Pardavėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1 Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų vrcity.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti vrcity.lt esančių elementų išdėstymą.
5.2 Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti vrcity.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.3 Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų vrcity.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
5.4 Jei Pirkėjas bando pakenkti vrcity.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis vrcity.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Profilį (Registruoto naudotojo profilis [angl. – User Account]).
5.5 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo suformuotą užsakymą, t. y. jeigu Pirkėjas įsidėjo prekes į krepšelį, tačiau nesumoka už prekes per 1 (vieną) mėnesį.
5.6 Kai Pirkėjas įvykdo apmokėjimą per Paysera.lt sistemą, pasirinkęs savo banką, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.
5.7 Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose vrcity.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.8 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų vrcity.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis vrcity.lt teikiamomis paslaugomis.
5.9 Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai vrcity.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
5.10 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.11 Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų vrcity.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 5.1 – 5.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas vrcity.lt laikomas tinkamu informavimu.
5.12 Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
5.13 Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
5.14 Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
5.15 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
6.1. Prekės kaina nurodoma elektroninėje parduotuvėje kiekvienos prekės aprašyme. Prekės aprašymas elektroninėje parduotuvėje yra laikomas sutarties neatskiriamu priedu ir sudėtine sutarties dalimi.
6.2. Prekės kainą Pirkėjas privalo sumokėti iš karto po to, kai Pirkėjas suformavęs užsakymą ir paspaudęs mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” per Paysera.lt sistemą yra nukreipiamas prekės apmokėjimui į savo pasirinktą elektroninį banką. Pirkėjo prekės užsakymas bus atsiųstas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Popierinis prekės užsakymas siunčiamas nebus. Visais atvejais, kai Pirkėjas nesumoka kainos per 1 (vieną) mėnesį nuo užsakymo pateikimo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties. Tokiu atveju Pardavėjui nekyla pareiga parduoti prekes, Pardavėjas neatsako už jokius dėl to kilusius Pirkėjo nuostolius, o Pirkėjo užsakymas yra laikomas atšauktu.
6.3. Pirkėjo užsakymas tampa įpareigojančiu Pardavėją po to, kai į Pardavėjo sąskaitą bus įskaityta atitinkama užsakymo suma (su visais pristatymo mokesčiais, jei taikoma).
6.4. Pirkėjas privalo saugoti užsakymo numerį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės atsiimti prekių Jūsų vardu. Jei užsakymo numeris tapo žinomas kitiems asmenims ne dėl to, kad Jūs patys užsakymo numerį jiems atskleidėte, Jūs privalote nedelsiant informuoti Mus sutartyje nurodytais kontaktais. Jei tokio informavimo apie neteisėtą užsakymo numerio atskleidimą negauname, Mes visuomet laikome, kad asmuo, pateikdamas Mums ar transporto įmonei vien tik prekių užsakymo numerį yra įgaliotas priimti prekes ir veikti priimdamas prekes Jūsų vardu pagal šią sutartį ir prekės bus perduodamos tokiam asmeniui bei jam priėmus prekes bus laikoma, kad prekės buvo tinkamai perduotos Jums.
6.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.5.1. Grynaisiais;
6.5.2. Banko pavedimu per Paysera.lt sistemą, kai nukreipiamas prekės apmokėjimui į Pirkėjo pasirinktą elektroninį banką.
6.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjui sumokėjus pristatymo kaštus) pristato Pardavėjo parinkta transporto įmonė tokiais įkainiais (be PVM):
7.1.1. Registruoto vrcity.lt svetainėje Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje („Pristatymas Lietuvoje“) – 12.09 Eur su PVM (iki 2 Kg.);
7.1.2. Atsiėmimas vietoje adresu: Saulėtekio al. 41, Vilnius.
7.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo kurjeriu paslaugą:
7.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;
7.2.3. Prekes pristato arba Pardavėjas, arba jo įgaliotas atstovas, arba Pardavėjo parinkta pašto siuntų pristatymo įmonė;
7.2.4. Jei Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, Pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas spausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas;
7.2.5. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės;
7.2.6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei už prekių transportavimą, jei užsakymo patvirtinime nebus nurodytas kitas prekių pristatymo terminas. Dėl svarbių priežasčių Pardavėjas turi teisę pakeisti pristatymo terminus apie tai informuodamas Pirkėją jo nurodytu elektroniniu paštu. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. Prekių pristatymo dieną kurjeris susisieks telefonu su užsakymo gavėju ir susiderinsite tikslų siuntinio įteikimo laiką;
7.2.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo vardu veikiantis asmuo privalo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę ir pastebėjęs siuntos pažeidimus, juos nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui ar Pirkėjo vardu veikiančiam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų;
7.2.8. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, o Pirkėjas jas perėmė, neatsižvelgiant į tai, ar prekes priėmė pats Pirkėjas ar kitas asmuo, jei toks kitas asmuo pateikė prekių užsakymo numerį. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
7.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:
7.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį vrcity.lt el. parduotuvėje;
7.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti;
7.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
7.4. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.
7.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti šiose Taisyklėse įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties;
7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8. Prekių grąžinimas
8.1. Šios grąžinimo taisyklės galioja perkant tik vrcity.lt el. parduotuvėje, kitu atveju dėl grąžinimo reikia kreiptis į tą parduotuvę, kurioje Pirkėjas pirko.
8.2. Bet kurią vrcity.lt el. parduotuvėje įsigytą prekę, per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo gavimo Pirkėjas gali grąžinti ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus net nenurodant jokios priežasties, tačiau pranešus Pardavėjui apie tai el. paštu ir (arba) telefonu, kurie yra nurodyti vrcity.lt kontaktuose bei užpildžius prekės grąžinimo prašymą kartu su preke. (atsisiųsti).
8.3. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos „Mažmeninės prekybos taisyklės“.
8.4. Kai grąžinama nekokybiška prekė, UAB „Anvus” įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimui, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas grąžins per 72 valandas. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad UAB „Anvus” neturi analogiškos prekės, Pirkėjui bus per 72 valandas nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.
8.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
8.6. Per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bet kurį pirkinį Pirkėjas gali:
8.6.1. Keisti prekę į kitą modelį;
8.6.2. Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
8.7. Transporto išlaidos už grąžinamas prekes nėra grąžinamos.
8.8. Jeigu už prekę buvo mokėta nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas, bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai (jeigu tokie buvo) į grynuosius pinigus nėra keičiami.
8.9. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
8.9.1. Prekė negali būti devėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
8.9.2. Grąžinamos prekės turi būti su etiketėmis;
8.9.3. Privaloma užpildyti ir atsiųsti prekės grąžinimo prašymą kartu su preke. (atsisiųsti);
8.9.4. Grąžinamas ar keičiamas prekes reikia siųsti gavėjui: UAB „Anvus“, Draugystės g. 17, LT-51229, Kaunas.
8.10. Pakeistą prekę Pirkėjui pristatys kurjeris arba galės atsiimti Pardavėjo salonuose.
8.11. Grąžinus prekę, pinigai grąžinami 1-3 darbo dienų laikotarpyje nuo grąžintų prekių priėmimo dienos.
8.12. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Pirkėjas netinkamos kokybės prekes gali grąžinti per 14 dienų nuo jų pristatymo. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. kovo mėn. 15 d. LR Ūkio Ministro įsakymu Nr. 4-243“.
8.13. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:
8.13.1. Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai;
8.13.2. Pirkėjas neturi prekės įsigijimo įrodymo (pirkimo čekio, arba PVM sąskaitos faktūros, arba kitų įrodančių dokumentų, susijusių su nupirkta preke).
8.14. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
8.15. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu ir (arba) paskambinęs telefono numeriu, kuris yra nurodytas vrcity.lt el. parduotuvės kontaktuose. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

9. Prekių garantijos
9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Pirkėjui išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente.
9.2. Visoms prekėms yra suteikiamas tinkamumo naudoti terminas, kurį suteikia prekių gamintojas. Prekių tinkamumo naudoti terminas yra pažymėtas ant kiekvienos prekės.

10. Apsikeitimas informacija
10.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo vrcity.lt skyriuje „Kontaktai“ ir / arba „Parduotuvės“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Privatumo politika
11.1. Asmens duomenų tvarkymas
11.1.1. Registruojantis Svetainėje ir (arba) užsakant prekę Svetainėje, yra išsaugomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas, pirkėjo atlikti užsakymai, registruoto naudotojo prisijungimo prie Svetainės vardas bei slaptažodis (slaptažodis yra šifruojamas ir kurį žino tik to slaptažodžio savininkas – Registruotas Naudotojas).
11.1.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (arba) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (arba) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
11.1.3. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (arba) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (arba) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (arba) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.
11.1.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
11.1.5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (arba) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (arba) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (arba) vykdyti sutarties.

11.2. Asmens duomenų teikimas
11.2.1. vrcity.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
– jei yra Naudotojo sutikimas;
– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
– jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
11.2.2. vrcity.lt nesudarinėja jokių klientų sąrašų ir neperduoda jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Pirkėjo užsakymu. Surinkta Pirkėjo asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudoja siekiant teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti prekes Pirkėjui, susisiekti su juo dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.
11.2.3. vrcity.lt nesidalija jokia asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus, norint įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristati užsakymus, užskaityti internetinius apmokėjimus (pvz. Paysera.lt).
11.2.4. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Pirkėjo sutikimo, jo asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
11.2.5. Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

11.3. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas
11.3.1. Naudotojas suteikia teisę vrcity.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą vrcity.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti aaudotojo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. vrcity.lt iš Naudotojo gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad vrcity.lt turi ištrinti / sunaikinti asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
11.3.2. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis vrcity.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Naudotojas turi iš anksto kreiptis į vrcity.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.
11.3.3. Jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į vrcity.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
11.3.4. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis vrcity.lt turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu vrcity.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu vrcity.lt yra pastebėjęs atitinkamo Naudotojo padarytus privatumo politikos ir (arba) Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.

11.4. Asmens duomenų apsauga
11.4.1. vrcity.lt užtikrina, jog pateikiami asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.4.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
11.4.3. Registruotas Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Registruotas Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti vrcity.lt

11.5. Atsakomybė
11.5.1. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis vrcity.lt Svetaine.
11.5.2. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už tai, kad prekes priimantys asmenys, žinantys užsakymo numerį ir dėl to laikomi kaip veikiantys Pirkėjo vardu, turi reikiamus įgaliojimus ir teises priimti / atsiimti prekes Pirkėjo vardu.
11.5.3. Užsiregistravęs Naudotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei vrcity.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie vrcity.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis vrcity.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
11.5.6. Jei vrcity.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
11.5.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.5.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai LR teisės aktuose nustatytais atvejais šalis atsako už visus kitos šalies patirtus nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.1.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.1.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.1.4. UAB „Anvus“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Registruotus naudotojus (Pirkėjus) informuojant el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
12.1.5. Jeigu Registruotas naudotojas (Pirkėjas) nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Registruotas naudotojas (Pirkėjas) turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad toks naudotojas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis ir (arba) funkcionalumais.
12.1.6. Jei po Taisyklių pakeitimo Registruotas naudotojas (Pirkėjas) ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Registruotas naudotojas (Pirkėjas) sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
12.1.7. UAB „Anvus“ neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per UAB „Anvus“ elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
12.1.8. UAB „Anvus“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti el. parduotuvės veiklą.